Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

Остання редакція Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну  оціночну діяльність в Україні” (від  12.07.2001 № 2658-IIІ)