Держаний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000»

Остання редакція наказу Держстандарту Про затвердження та введення в дію «ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР будівель та споруд ДК 018-2000» (від 17.08.2000 № 507)