Наша компанія отримала Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності

«Наша компанія отримала Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 933/17 від 25.09.2017, що видано Фондом державного майна України, терміном дії до вересня 2020 року.

Компанія має право здійснювати таки види робіт з оцінки:

1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».