закони

Закон України “Про захист персональних даних”

Актуальна редакція Закону України “Про захист персональних даних” (1 червня 2010 року № 2297-VI)

Закон України “Про приватизацію державного і комунального майна”

Актуальна редакція Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” (18 січня 2018 року № 2269-VIII)

Закон України “Про оцінку земель”

Остання редакція Закону України “Про оцінку земель” (від 11.12.2003 №1378 – IV )

Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

Остання редакція Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну  оціночну діяльність в Україні” (від  12.07.2001 № 2658-IIІ)

Закон України «Про захист економічної конкуренції»

Остання редакція Закону України «Про захист економічної конкуренції»  (від 11.01.2001   N 2210-III)

Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»

Остання редакція Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (від 09.04.2015 № 327-VIII)

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Остання редакція Закону України «Про ринок електричної енергії» (від 13.04.2017 № 2019-VIII)

Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»

Остання редакція Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання  грошових зобов’язань» (від 22.11.1996 № 543/96-ВР)

Закон України «Про запобігання корупції»

Остання редакція Закону України «Про запобігання корупції» (від 14.10.2014 № 1700-VII)

Закон України «Про електронний цифровий підпис»

Остання редакція Закону України «Про електронний цифровий підпис» (від  22.05.2003   N 852-IV)

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Остання редакція Закону України «Про електронні документи та електронний  документообіг» (від 22.05.2003 № 851-IV)

Закон України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»

Остання редакція Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» (від 12.05.2016 № 1356-VIII)