Загальне законодавсто

Закон України “Про захист персональних даних”

Актуальна редакція Закону України “Про захист персональних даних” (1 червня 2010 року № 2297-VI)

Закон України “Про приватизацію державного і комунального майна”

Актуальна редакція Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” (18 січня 2018 року № 2269-VIII)

Наказ Мінфіну №92 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”

Актуальна редакція наказу Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”

Постанова Правління Національного банку України №639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах»

Остання редакція Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (від 15.12.2004 N 639)

Постанова Правління Національного банку України №78 “Про затвердження Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України”

Остання редакція Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України» (від 14.08.2017 №78)

Постанова КМУ №459 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі»

Остання редакція Постанови Кабінету Міністрів України «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі» (від 20.08.2014 № 459)

Закон України «Про захист економічної конкуренції»

Остання редакція Закону України «Про захист економічної конкуренції»  (від 11.01.2001   N 2210-III)

Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»

Остання редакція Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (від 09.04.2015 № 327-VIII)

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Остання редакція Закону України «Про ринок електричної енергії» (від 13.04.2017 № 2019-VIII)

Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»

Остання редакція Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання  грошових зобов’язань» (від 22.11.1996 № 543/96-ВР)

Закон України «Про запобігання корупції»

Остання редакція Закону України «Про запобігання корупції» (від 14.10.2014 № 1700-VII)

Закон України «Про електронний цифровий підпис»

Остання редакція Закону України «Про електронний цифровий підпис» (від  22.05.2003   N 852-IV)